Čítaj viac...
Na cestách

Island

Island je ostrovný štát, ktorého väčšina (99,8%) leží na rovnomennom ostrove, ktorý je s rozlohou 103 000 km² na druhom mieste v Európe. Celková rozloha Islandu je 103 125 km² . Leží v Atlantickom oceáne medzi Grónskom (300 km severozápadne) ostrovom Jan Mayen (550 km severovýchodne), Nórskom na východe (vzdialené 1 000 km) a medzi Faerskými ostrovmi na juhovýchode (450 km).

Čítajte viac

Čítaj viac...
Na cestách

Škótsko

Škótsko (angl. Scotland, v škótskej gaelčine Alba) je jedna zo štyroch krajín, ktoré tvoria Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Rozkladá sa v severnej časti ostrova Veľká Británia a na vyše 790 okolitých ostrovoch (okrem iného sem patria súostrovia Shetlandy, Orkneje a Hebridy). Má rozlohu 78 772 km2 (SR 49 035 km2). Pevninskú hranicu má len s Anglickom, a to 96 km medzi riekou Tweed na východe a zálivom Solway Firth na západe.

Čítať viac…

Čítaj viac...
Na cestách

Objavovanie Južnej Afriky

Na vývoj afrických dejín mali významný vplyv dva hlavné faktory, ktoré môžeme nazvať externými: výboje osmanskej ríše, zamerané na severnú časť Afriky a expanzia vtedajších európskych námorných mocnosti pozdĺž pobrežia západnej Afriky. Európska expanzia na africký kontinent a prenikanie európskeho kapitálu sa stala rozhodujúcou okolnosťou vývoja afrického kontinentu v 19. storočí. Prvými priekopníkmi objavovania a kolonizovania západného pobrežia Afriky boli Portugalci.

Čítať viac…

Na cestách

Tanzánia

Tanzánia, dlhý tvar Tanzánijská zjednotená republika, je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov Tanganiky, ktorý leží pri rovnomennom jazere a Zanzibaru.

Čítať viac…

12