Čítaj viac...
Na cestách

Objavovanie Južnej Afriky

Na vývoj afrických dejín mali významný vplyv dva hlavné faktory, ktoré môžeme nazvať externými: výboje osmanskej ríše, zamerané na severnú časť Afriky a expanzia vtedajších európskych námorných mocnosti pozdĺž pobrežia západnej Afriky. Európska expanzia na africký kontinent a prenikanie európskeho kapitálu sa stala rozhodujúcou okolnosťou vývoja afrického kontinentu v 19. storočí. Prvými priekopníkmi objavovania a kolonizovania západného pobrežia Afriky boli Portugalci.

Čítať viac…

Na cestách

Tanzánia

Tanzánia, dlhý tvar Tanzánijská zjednotená republika, je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov Tanganiky, ktorý leží pri rovnomennom jazere a Zanzibaru.

Čítať viac…

Na cestách

Ostrov Gulhi

Ostrov Gulhi je vzdialený od Malé 21,31 km. Leží v atole Kaafu. Má 843 obyvateľov. Dĺžka ostrova je 400 m a šírka 225 m.

Čítať viac…