Harmonogram súťaží GO 2019/2020

 

Geografická olympiáda – 48. ročník 2019/2020

 

Kat./ koláŠkolskéOkresnéKrajskéMiesto
Kat. A, B, Z5. 2.27. 3.24.-26. 4. Modra
Kat. E6. 2.17. 4.15.-16. 5. Tatranská Lomnica
Kat. F6. 2.17. 4.
Kat. G6. 2.
Kat. GQIQ13. 2.24. 4.29. 5. Bratislava

 

IGEO výber reprezentantov

4.5.–7.5.2020

 

IGEO sústredenie

1.6.–4.6.2020

 

IGEO Medzinárodná geografická olympiáda Istanbul

11.-17. augusta 2020

Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy

Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

1) počet správne zodpovedaných otázok,

2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

Účasť v súťaži

Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.

Organizácia

Školské kolo bude v roku 2020 prebiehať 05. 2. 2020 v stredu od 14.30 do 16.00. Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30. Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 05. 2. o 19.00 a poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 14. 2. 2020 (do 10.00) na stránke www.zmaturuj.com a FB Geografická olympiáda aj na stránke www.regionalnageografia.sk
Postupujúcich do krajského kola určia jednotlivé krajské komisie GO do 21.2.2020.

Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6
Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7
Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný