>>Výsledky GO<<

 

>>Riešenia ku GO<<

 

Školské kolo GO Z tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

Súťaží sa online na internete.

Úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna alebo na doplnenie krátkej odpovede. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc.

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

1) počet správne zodpovedaných otázok,

2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.

Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

 

 

Účasť v súťaži

Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.-9. ročníka ZŠ.

 

Organizácia

Školské kolo bude v roku 2021 prebiehať 05. 2. 2021 v piatok od 14.00 do 16.00.

 

>>Zaregistrovať sa možno vyplnením formulára<<

 

Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich. Správne riešenia úloh budú oznámené už 05. 2. o 19.00 a výsledky súťažiacich v jednotlivých krajoch bude oznámené do 12. 2. 2021 (do 10.00) na stránke IUVENTy, na stránke zmaturuj.com, FB Geografická olympiáda aj na stránke regionalnageografia.sk

Do krajského kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí získajú 20 a viac bodov.

Krajské kolo GO v kategóriách A, B Z sa uskutoční 26.3.2021 online formou. Pokyny pre kategórie A, B budú zverejnené do 15. 2. 2021. Pokyny pre kategóriu Z budú zverejnené do 15. 3. 2021 a zaslané mailom postupujúcim.

 

 

PROJEKT TU a TERAZ

Okrem klasického testu začne, nezávisle od školského kola GO Z prebiehať súťažno-edukačný projekt TU a TERAZ. Zakladá sa na zvládnutí tvorby tematických máp v prostredí Here (firma, ktorá sa zaoberá aj autonómnou navigáciou automobilov) a interpretácii priestorových dát. Najlepší traja riešitelia projektu po zvládnutí troch zadaní postúpia priamo do celoštátneho kola GO Z. Pokyny k projektu dostanú 10. 2. 2021 mailom tí, ktorí sa do neho prihlásia vyplnením otázky vo formulári.

 

Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008

Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009

Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004

Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010

Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie,  2019, ISBN: 978-80-8067-324-6

Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019,  ISBN: 978-80-8067-260-7

Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009

Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016

Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit pre 1. ročník gymnázií, Mapa Slovakia plus, Bratislava 2018, ISBN 978-80-8067-322-2