DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 • Doprava tovaru

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom zásielkovej služby UPS spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, najneskôr do 7 dní..

Ak titul práve nemáme na sklade, vašu objednávku naďalej evidujeme a pošleme vám ho v ďalšej zásielke ihneď, ako bude k dispozícii. Poštovné vám už nebudeme účtovať.

 • Platobné podmienky

Tovar zasielame na dobierku. Súčasťou každej zásielky je podrobná faktúra. V prípade, že Vám z určitých dôvodov dobierka nevyhovuje, je možné vyžiadať predfaktúru, ktorú Vám obratom zašleme na zadaný e-mail. Po jej úhrade Vám bude zaslaný tovar.

 • Poštovné a balné

Pri zásielkach  účtujeme paušálne poštovné a balné vo výške 3,20 € (96,40 Sk). Pri objednávke v celkovej sume nad 50 € (1506,30 Sk) poštovné ani balné neúčtujeme.

Ceny a zľavy

Ceny sú uvedené vrátane DPH 10 %, resp. 20% Tieto ceny platia výlučne pre školy a fyzické osoby: učiteľov, študentov a rodičov.

Záruka a reklamácie

Ak sa kupujúci považuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, poskytuje predávajúci na tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný si tovar pred prevzatím alebo bezprostredne po prevzatí pozorne prezrieť a skontrolovať. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci musí v reklamácií výslovne a jednoznačne uviesť, akú/é konkrétnu/e vadu/y vytýka, jej/ich opis, ako sa vytýkaná/é vada/y navonok prejavuje/ú a aké právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Pokiaľ reklamácia nemá náležitosti podľa predchádzajúcej vety, vyzve predávajúci kupujúceho na jej doplnenie.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, keď je jej písomné vyhotovenie spĺňajúce všetky vyššie uvedené náležitosti spolu s reklamovaným tovarom a faktúrou (prípadne jej kópiou) osvedčujúcou kúpu tovaru doručené predávajúcemu a od tohto času plynie predávajúcemu lehota na vybavenie reklamácie. Riadne uplatnenú reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť ihneď, najneskôr do 30 dní.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Neodôvodnená reklamácia bude zamietnutá. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru spolu s písomným vyhotovením reklamácie spĺňajúcej vyššie uvedené náležitosti a faktúry (prípadne jej kópiou) prostredníctvom obyčajnej alebo doporučenej poštovej zásielky na adresu: MAPA Slovakia Plus, s. r. o., Kalinčiakova 49/a, 900 01 Modra; predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dobierkovej zásielky.

Predávajúci nezodpovedá za názory, stanoviská a postoje vyjadrené alebo nevyjadrené prostredníctvom tovaru, ktorý ponúka a takéto názory, stanoviská alebo postoje sa nepovažujú za vadu tovaru.

Pred zaslaním reklamovaného tovaru vám odporúčame telefonicky alebo e-mailom skontaktovať sa s nami za účelom konzultácie / urýchlenia vybavenia vašej reklamácie: 

 • e-mailom: pošlite e-mail na adresu magula@mail.t-com.sk a do predmetu správy uveďte slovo „reklamácia“,
 • telefonicky: na telefónnom čísle 0903 211213

Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumie sa na účely týchto záručných a reklamačných podmienok predávajúcim spoločnosť MAPA Slovakia Plus, s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 49/a, 900 01 Modra, IČO: 36173746 ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1 a kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si prostredníctvom internetovej stránky www.zmaturuj.com objednala, prevzala a riadne zaplatila tovar a zároveň sa podľa právnych predpisov považuje za spotrebiteľa. V prípade, že sa osoba, ktorá si prostredníctvom internetovej stránky www.zmaturuj.com  objednala, prevzala a riadne zaplatila tovar, nepovažuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, vzťahuje sa na právny vzťah medzi predávajúcim a takouto osobou (vrátane záruky, reklamácie atď.) primerane Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník v závislosti od toho, či je takáto osoba podnikateľom a s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že sa kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.zmaturuj.com týka jej podnikateľskej činnosti.

REGISTRÁCIA  A PRIHLÁSENIE

 • Nový zákazník

Ak ste nový zákazník a nie ste zaregistrovaný, môžete sa zaregistrovať kliknutím na Môj účet (horná lišta vpravo – www.zmaturuj.com/moj-ucet/). Vyplňte Registračný formulár a zadajte heslo, pod ktorým sa budete v budúcnosti prihlasovať. Súčasne si môžete objednať aj zasielanie aktuálnych informácií na vašu emailovú adresu.

 • Existujúci zákazník

Uveďte vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Ak ste heslo zabudli, po vyžiadaní vám pošleme nové heslo do vašej e-mailovej schránky.

 

UPOZORNENIE: registrovať a nakupovať v on-line obchode na www.zmaturuj.com je umožnené len učiteľom, resp. štatutárnym zástupcom škôl, študentom a rodičom. On-line obchod nie je určený  distribučným spoločnostiam.

 

Registráciou získavate viaceré výhody: 

 • zjednodušenie vyplnenia každej ďalšej objednávky – kedykoľvek v budúcnosti pri objednávaní kníh už nemusíte zadávať znova meno, adresu atď., stačí zadať len e-mail a heslo
 • získavate prístup k všetkým vašim predchádzajúcim objednávkam
 • môžete si objednať zasielanie aktuálnych informácií – o novinkách, zľavách, dopredajových akciách a pod. do vašej e-mailovej schránky
 • máte prístup do časti KLUB, kde sú voľne prístupné rôzne zaujímavé dokumenty, články, mapy a pod.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBJEDNÁVANÍ

Pridanie tovaru do nákupného košíka

 • Ak ste si vybrali knihu, kliknite na ikonu Pridať do košíka, ktorá sa nachádza pri každom titule. Po kliknutí na ikonu Zobraziť košík, objaví sa obsah vášho nákupného koša, v ktorom vidíte názvy a počty objednaných kníh, ako aj medzisúčet hodnoty doterajšieho nákupu.
 • Ak chcete do košíka pridať ďalšie knihy, môžete sa vrátiť do ponuky titulov prostredníctvom tlačidla Späť do obchodu, alebo kliknutím na niektorú položku ponuky.

Nákupný košík

Počas celého nákupu sa môžete vrátiť k obsahu vášho nákupného košíka kliknutím na „Nákupný košík“ vpravo hore.

 • Ak chcete zmeniť počet kusov v nákupnom košíku, nastavte počet a stlačte „ Aktualizovať“.
 • Ak chcete položku vymazať z nákupného košíka, stlačte krížik v čiernom koliesku pri obrázku produktu a kliknite.
 • Ak chcete nákupný košík vyprázdniť, stlačte „ Vyprázdniť kôš“.
 • Ak je váš výber ukončený a v košíku sa nachádzajú knihy, ktoré si prajete objednať, kliknite na Skontrolovať a objednať.
 • Pokiaľ nie ste prihlásený / registrovaný, prihláste / registrujte sa a pokračujte v objednávke. Vyberte Spôsob platby, ukončite nákup potvrdením akceptácie obchodných podmienok a kliknite na Objednať s povinnosťou platby.

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.