Nákupný košík

zavri

Vydali sme

400 geografických a historických nástenných máp
800000 predaných náučných publikácií
60 vydaných procovných zošitov pre základné školy
5000000 predaných kusov kníh a iných titulov
Atlasy
Vydali sme množstvo autoatlasov, atlasy miest (Bratislavy, Nitry, Košíc), Atlas slovenských miest a množstvo máp. Vydali sme niekoľko druhov geografických atlasov Slovenska a sveta, Vlastivedné atlasy a Dejepisné atlasy Slovenska i svetových dejín. Disponujeme cca 400 geografickými a historickými nástennými mapami.
Náučné publikácie
Väčšina publikácií (16 titulov) vyšla vo viacerých reedíciách a v štyroch jazykových mutáciách: slovensky, česky, rusky a maďarsky v celkovom náklade vyše 800 000 kusov
1) Edícia Rekordy
• Rekordy Slovenska (2 obálky)
• Rekordy: Neživá príroda, Zvieratá, Rastliny, Vesmír 1, Vesmír 2
2) Edícia Lexikóny: Lexikón krajín, Geografia štátov sveta, Malý lexikón ľudovej kultúry
Pracovné zošity pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Vydali sme pre 1. stupeň 14 rôznych titulov vo viacerých reedíciách v celkovom množstve okolo 400 000 kusov. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ sme spracovali 46 rôznych titulov pracovných zošitov, z ktorých geografie sme predali viac ako 1 milión výtlačkov, celkovo sme predali takmer 4 milióny exemplárov.
Na žačiatok
Cookies používame k zvýšeniu vášho pohodlia na našich webových stránkach. Prehliadaním týchto stránok, súhlasíte s používaním cookies.